Cargando...

ORQUESTRA DE L'HORTA-SUD

La direcció de l’orquestra està a càrrec de Juan Luis Martínez (catedràtic de Direcció del Real Conservatori Superior de Música de Madrid) amb el suport d'Enric Parreño (director del Centre d’Ensenyances Professionals de Música de la Unió Musical d'Alaquàs-UMA) amb la coordinació acadèmica d'Òscar Abad (cap d’Estudis del Centre d’Ensenyances Professionals de Música de l’UMA).

Així mateix, més d'una desena de professionals, tant de l'àmbit docent com orquestral, completen el professorat. De manera paral·lela, en aquests quasi tres anys d'existència, l'equip directiu ha gestionat diverses aliances amb conservatoris i societats musicals de l'àrea metropolitana de València.

El programa es complementa amb formació musical i diverses activitats.


Classes de perfeccionament de tècnica instrumental i interpretació musical

Grups de cambra

Programes d'intercanvis musicals

EL NOSTRE PROFESSORAT

Juan Luis Martínez
Director de l´orquestra
Esther Vidal
Professora de violí
Francesc Gayà
Professor de viola
Marina Sanchís
Professora de violoncel
Ángel Luis Martínez
Professor de contrabaix
José Teruel
Professor de vent fusta
Javier Barberá
Professor de vent metall
Frank Roché
Professor de contrabaix
David Forés
Professor de violoncel


La junta directiva està formada per:


Teresa Estreder (Presidenta), Antonio Monzó (Tresorer), Eleuterio Fernández (Secretari), Juan Luis Roldán (Vocal) i Laura Sena (Vocal).